Condicions d'ús
Objectiu i generalitats

Les presents Condicions Generals d'Ús regulen el lloc web www.fruites-i-hortalisses.cat, del que Eva Sellés Teixidó amb domicili al Mercat Municipal La Masuca, C/ Joaquima Vedruna s/n, Lloc, 117 - 118, Igualada i amb NIF-46781237-L és titular.

A través del lloc web www.fruites-i-hortalisses.cat, Fruites i Hortalisses Sellés proporcionen informació dels seus productes i serveis i ofereix la possibilitat de la seva contractació. Degut al contingut i a la finalitat del lloc web, les persones que vulguin comprar i contractar els seus serveis hauràn d'estar inscrits mitjançant el formulari de registre del web. La condició d'usuari registrat suposa l'aprovació de les condicions d'ús en la versió publicada en el moment que accedeixi al mateix.

En qualsevol cas, existeixen zones del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no es registrin ni iniciïn la compra d'un producte. En aquest sentit els usuaris que accedeixin a aquesta part del lloc web accepten estar sotmesos a les condicions d'ús recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que puguin ser aplicades.

Informació sobre el producte

Les fotografies relatives als productes són sobre productes reals posats a la venta amb la finalitat de donar informació fidedigne i exacta sobre el producte, no obstant, l'usuari ha de tenir en compte que no tenen un caràcter exhaustiu.

Preus

Tots els preus que apareixen al lloc web inclouen l'IVA i la resta d'impostos que els podria correspondre. No obstant, aquests preus no inclouen l'enviament dels productes, que es datallen a part i han de ser acceptats per l'usuari.

Pagament

L'usuari es compromet a pagar en el moment en que realitza la comanda. El preu inicial que figuri en el lloc web per cada un dels productes se li sumaràn les tarifes corresponents a les despeses d'enviament corresponents. En qualsevol cas aquestes despreses seran comunicades a l'usuari prèviament abans de formalitzar la pròpia compra.

El ticket o comprobant de compra corresponent a la comanda estarà disponible i es podra visualitzar a www.fruites-i-hortalisses.cat en la secció "El meu compte", "Comandes".

L'usuari haurà d'abonar l'import corresponent de la seva comanda a través de targeta de crèdit o dèbit (Visa, Mastercard, American Express, Visa Electrón i/o altres targetes anàlogues). La targeta amb la que es realitzi el pagament haurà de tenir com a entitat financera emisora un banc o caixa d'estalvis espanyol.

L'usuari haurà de notificar a Fruites i hortalisses Sellés qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica en el menor interval de temps possible perquè Fruites i Hortalisses Sellés pugui realitzar les gestions oportunes.

Seguretat

El procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per l'ordinador de l'usuari i el lloc web. D'aquesta manera al utilitzar el protocol SSL es garantitza:

Així mateix, Fruites i Hortalisses Sellés manifesta que no té accés a dades confidencials relatius al mitjà de pagament utilitzat, i per tant tampoc les emmagatzema. Únicament Caixa de Pendès té accés a aquestes dades a mode de gestió dels pagaments i cobraments i que són accessibles a altres tercers.

Formalització de les comandes

Una vegada formalitzada la comanda, és a dir, amb la acceptació de les Condicions d'ús i la confirmació del procés de compra, Fruites i Hortalisses Sellés enviarà sempre un correu electrònic a l'usuari confirmant els detalls de la compra realitzada.

Cancel·lació de comandes

Fruites i Hortalisses Sellés acceptarà cancel·lacions de comanda via telefònica en les properes 24 hores després de realitzar la comanda.

Propietat intelectual i industrial

POMArt Disseny té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font del lloc web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu sobre les fotografies, imatges, textos i dades que s'inclouen en el lloc web.

S'adverteix als usuaris de que aquests drets estàn protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intelectual i industrial.

Així mateix el contingut d'aquest lloc web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, també li és aplicable tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expresament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web ni de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés de POMArt Disseny S.C.P..

Protecció de dades

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que l'alta al registre d'usuaris implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat.

Les dades que vostè ens faciliti seran utilitzades exclusivament per l'entrega de les seves compres així com per informar-lo per correu electrònic de qualsevol promoció o novetat del web.

Vostè podrà modificar qualsevol dada des de l'apartat "El meu compte". Per tant vostè és el responsable de la veracitat de les seves dades i Fruites i Hortalisses Sellés no es fa responsable de la inexactitud de les seves dades personals.

Per donar-se de baixa com a usuari ho haurà de fer enviant un correu electrònic a selles@fruites-i-hortalisses.cat.

Mercat Municipal La Masuca, llocs, 117 - 118 - IGUALADA - Tlfn. 677 810 496